BS Klim Op Zandbergen

K1B op bezoek bij de brandweer te Ninove

In het thema ‘Water om te blussen en nog zoveel meer’ brachten we een bezoekje aan de brandweer van Ninove.
We zagen de brandweerwagens en ziekenwagen nu ook eens in het echt en werden brandweerhelden voor 1 dag.
Eerst op de brandweerwagen de ladder besturen en even daarna waren we een patiënt in de ziekenwagen.
Een heel leerrijke en spannende uitstap.
Wij worden later allemaal brandweermannen en brandweervrouwen

!