JAARTHEMA: Later als ik groot ben!

BS Klim Op Zandbergen

Groene school – Bebat

Beste ouders Onze school zamelt gebruikte batterijen in. Wij krijgen daartoe niet alleen gratis inzamelmateriaal ter beschikking van Bebat maar worden bovendien ook voor onze inspanningen beloond. Daarom willen wij ouders en leerlingen graag aanmoedigen gebruikte batterijen via onze school…